Erfaren og dedikeret arkitekt med base i Valby

  • Arkitekt MAA.
  • DGNB Konsulent.
  • Uddannet i LCA-beregning
  • Kompetent til uafhængig kontrol i brandklasse 2
ttv+ beskæftiger sig med rådgivning i alle byggeriets faser, lige fra skitseforslag, udviklingsplaner og lokalplaner til myndighedsgodkendelse, hovedprojektering, udbud i hoved- eller totalentreprise og efterfølgende opfølgning og tilsyn.

ttv+ interesserer sig for arkitekturens forbindelse til verden. Tilgangen til arkitektrådgivning er pragmatisk og realistisk og tager udgangspunkt i viden om kulturhistorien, i stedet og i respekt for verdens ressourcer.

ttv+ tegnes af Tim Tøndering Vedel, der har mere end 25 års erfaring som arkitekt og bygherrerådgiver og blandt andet har beskæftiget sig med nybyggeri og renovering, boliger, erhverv og institutionsbyggeri, udviklingsplaner og lokalplaner.


Aktuelt

ttv+ vender for en stund blikket mod andre interesser og en lang sommerferie. Foråret har blandt andet budt på konkurrence om Flyndersø Mølle og på fortsat gode samarbejder med BLOKK og NVIDIA. Jeg ønsker alle en god sommer og kan træffes igen d. 5. august.


"Kontakt mig hvis du, eller din virksomhed, har brug for at drøfte små eller store projekter med en erfaren og dedikeret arkitekt"

Tidligere nyheder

-

-

-

-

Maj 2024

ttv+ er igen blevet valgt som projektleder og arkitektrådgiver for NVIDIA. Efter den seneste udvidelse i 2022 har NVIDIA igen valgt at lade ttv+ stå for at udvide laboratoriefaciliteterne på kontoret i Roskilde. NVIDIA er en af verdens mest avancerede Tech-virksomheder, så selv om min rolle er lille, er jeg meget stolt af samarbejdet. JL-Engineering er igen rådgiver vedrørende installationer.

April 2024

I november 2023 indledte ttv+ et samarbejde med BLOKK arkitekter og byggerådgivning i Roskilde, hvor ttv+ leverer arkitektrådgivning til tegnestuens projekter. Vi har bl.a. udført skitser og myndighedsprojekt til om- og tilbygning af en villa med udsigt i Roskilde. Vi har også stået for forslag til andre private boliger og for forskellige udviklingsprojekter.

Februar 2024

ttv+ er også gode til lokalplaner. For tiden samarbejder vi med OGA og Alle Byers Boligselskaber om lokalplaner for nye boligbebyggelser i Skælskør, Spangsbro ved Kalundborg og i Store Heddinge. Tidligere har Tim Tøndering Vedel bl.a. lavet lokalplaner og udviklingsprojekt for boliger på Dampmøllen i Ringsted og for Plantorama på Amager.

August 2023

ttv+ er tilbage på fuld kraft efter en dejlig sommerferie med gode oplevelser og blandet vejr. Der har heldigvis også været tid til at følge op på mulige nye samarbejder, til nogle små sager for private bygherrer og til at følge op på eksisterende gode samarbejder med bl.a. Plantorama og OGA

Maj 2023

Byggeriet af Plantorama Amager skrider frem.  Renoveringen af den oprindelige gårdbebyggelse er næsten færdig og her vil der blive indrettet salgsareal mens de nye drivhuse bygges. ttv+ er arkitektrådgiver og er med hele vejen.

Marts 2023

Byggeriet af Plantorama Amager skrider frem. Snart går de nye drivhuse i gang, inden der afsluttes med anlæg af den nye parkeringsplads, med beplantning og anlæg for regnvandhåndtering. 

Januar 2023

ttv+ er klar til de nye LCA krav i bygningsreglementet. Fra 1. januar 2023 kræver BR18 at der udføres livscyklusberegning (LCA) af CO² udledningen fra alt nybyggeri. For nybyggeri over 1000m² stilles der desuden krav til den maksimale, beregnede udledning.

Oktober 2022

Ved præsentationen af idékonkurrencen ”Det vi freder om 100 år" blev ttv+ forslag inddraget som eksempel på et af de projekter der ”… bedst formår at hele det ellers uafsluttede hjørne og dermed fremhæve Reformert Kirke som et fritliggende bygningsvolumen på en åben flade – præcist indrammet af byens facader.”

August 2022

ttv+ tegner et hus på en fantastisk byggegrund i Roskilde. Projektet udnytter grunden optimalt og indarbejder ovenikøbet en eksisterende, ikke færdiggjort, kælder. Projektet udføres i samarbejde med OGA.

Maj 2022

ttv+ er totalrådgiver for NVIDIA på en mindre ombygning og udvidelse af laboratoriefaciliteter på kontoret i Roskilde. JL-Engineering er underrådgiver vedrørende installationer. Entreprisekontrakten er ved at være på plads og Combi Byg er hovedentreprenør.

Marts 2022

ttv+ affaldsstation til Torphusene i Humlebæk er netop blevet færdig. Hegn og espalier begrønnes med klatreplanter og vil med tiden få samme fine patina som bebyggelsens øvrige hegn og skure i sibirisk lærk

Januar 2022

Myndighedsprojektet til Plantoramas nye center på Amager er begyndt at falde på plads og der er god dialog med bygherre, myndigheder og de øvrige rådgivere.

November 2021

ttv+ er i fuld gang med skitseringen af et nyt plantecenter til Plantorama Amager. Opgaven løses som rådgiver for totalentreprenør NRE Copenhagen A/S i samarbejde med Arne Elkjær Ingeniørfirma.