Erhverv


Plantorama Amager

ttv+ er arkitektrådgiver på opførelse af et nyt plantecenter for Plantorama på Amager. Tim Tøndering Vedel har, i en tidligere ansættelse, også lavet lokalplanen for plantecenteret.  Sagen løses for totalentreprenør NRE Copenhagen A/S. Efteråret 2022 er forberedelserne til selve byggefasen i fuld gang.

Ny overdækning og café i eksisterende gårdrum
Skitsering af den landskabelige bearbejdning


NVIDIA

ttv+ er totalrådgiver for NVIDIA på en mindre ombygning og udvidelse af laboratoriefaciliteter på kontoret i Roskilde. JL-Engineering er underrådgiver vedrørende installationer.

Under byggefasen er de omliggende kontorarealer stadig i funktion og hele byggeområdet omgivet af støvvæg. 

Byggefase. De omliggende kontorer er stadig i funktion


Tim Tøndering Vedel har stor erfaring med erhverv i kraft af talrige projekter som ansat.
Kontakt mig for at høre nærmere.

Link: Som ansat hos Mangor & Nagel Arkitekter har Tim Tøndering Vedel bl.a. været projektleder og sagsarkitekt på Regionsgården, Region Hovedstaden


Skodsborgvej 48

Forslag til domicil til en multi-brand virksomhed. Tim Tøndering Vedel var sagsarkitekt i forslags- og myndighedsfase. Sagen blev stoppet lige før ansøgning om byggetilladelse. 
Domicilet er bygget op omkring en intern gade i 3 etager, hvor stueetage og kælder indeholder "butikker" - shovrooms - for de enkelte brands. Backoffice indrettes i et åbent, terrasseret kontorlandskab, der får lys fra interne atrier. I kælderen indrettes bl.a. welness for de ansatte og i landskabet findes en motionssti.

Situationsplan
Atrium
Kantine
Indgangsparti med nedgang til kælder