Udvikling og ideer


Flyndersø Mølle

ttv+ forslag til Flyndersø Mølle Naturparkcenter etablerer centeret som et lille landskabsrum, der fortolker Hjelm Hede og Karup Ådals store landskabsrum. Sydøst for den nuværende mølle opføres en bygning og den eksisterende beplantning suppleres. Tilsammen danner de en sydlig ryg og der defineres et rum, hvor møllen danner den nordlige afgrænsning. Møllebygningen istandsættes og der indrettes wc, formidling og udstilling. Den nye bygning udformes som den delvis åben "lade", der giver mulighed for arrangementer som møllen ikke kan rumme.


Udviklingsprojekt, Trekroner Øst

Forslag til bebyggelsesplan på et område i Trekroner Øst, hvor lokalplan er under udarbejdelse. I forslaget er udformningen af botillbuddet inspireret af den nærliggende ”Himmelev Gl. Præstegård", som drives af OK Fonden. Byggefelt 1 og 2 er vist som 2-etages rækkehuse. Blokkene tilpasser sig det faldende terræn og de skrå linjer fra landskabskorridorerne ved små og store forskydninger.  Samarbejde med Blokk Arkitekt og byggerådgivning.


Tim Tøndering Vedel har stor erfaring med udvikling og idéskabelse i kraft af talrige projekter som ansat
Kontakt mig for at høre nærmere.Store Merløse stationsområde

Idéoplæg til nyt byrum. 
Forslaget løser Banevejs trafikale udfordringer, giver ny identitet til hele området omkring Store Merløse Station og indeholder funktioner som hele byen kan få glæde af. Der etableres bl.a. kantzoner, så overflødiggjorte butikker kan bruges til boliger og vi foreslår en legeplads med picnicterrasse, så hele familien kan tage med ned for at hente pizza og spise mens børnene leger. Samarbejde med Blokk Arkitekt og byggerådgivning.


Det vi freder om 100 år

Offentlig idékonkurrence. Forslag til et fleksibelt byhus på Åbenrå i København.

Ifølge dommerkomiteen eksempel på et af de projekter der ”… bedst formår at hele det ellers uafsluttede hjørne og dermed fremhæve Reformert Kirke som et fritliggende bygningsvolumen på en åben flade – præcist indrammet af byens facader.” og "… bedst formår at indgå i en interessant dialog med omgivelserne.”


Dragørs Ansigt mod Øresund

1. præmie i offentlig idékonkurrence. Helhedsplan for Dragør Havn.  


The parachute pavilion

Hædrende omtale i international projektkonkurrence med 864 deltagende. Besøgscenter til "The Parachute Jump", en gammel forlystelse på Coney Island, der i dag er Designated Landmark for New York City


Kulturhuset Kanten

Geomuseum Faxe. Konkurrenceforslag

Modelfoto
Programmering og formgivning illustreret som geologisk proces


Sandvejen 27

Forslag til ombygning af et tidligere hjemmeværnsdepot til boliger. Depotet var overflødiggjort og udbudt til salg


Andre projekter

Kernehuset
Kernehuset
Kristianssand. Konkurrenceforslag
Kristianssand. Konkurrenceforslag